Privacyverklaring

Lees hier de beknopte privacyverklaring van Bibliotheek Gulpen-Wittem

1. UW PERSOONSGEGEVENS

Bibliotheek Gulpen-Wittem verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

De persoonsgegevens die Bibliotheek Gulpen-Wittem verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • betalings- en boete-informatie
 • bankrekeningnummer (na toestemming)
 • overzicht leenhistorie (na toestemming)

2. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 • het uitvoeren van een overeenkomst: lidmaatschap en/of inschrijvingen(en);
 • het voeren van de administratie en andere activiteiten van intern beheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 • om contact op te kunnen nemen en te reageren op gestelde vragen;
 • om te informeren over producten en/of diensten en aanbiedingen van Bibliotheek Gulpen-Wittem;
 • om nieuwsbrieven per e-mail te kunnen verzenden;
 • om onze website en dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • het behandelen van geschillen en het uitoefenen van accountantscontrole.

3. WETTELIJKE GRONDSLAG

De wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens bij Bibliotheek Gulpen-Wittem zijn:

 • Toestemming: u hebt Bibliotheek Gulpen-Wittem toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken;
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: persoonsgegevens zijn nodig om onze afspraken en overeenkomsten na te komen;
 • Noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (fiscale verplichting);
 • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

4. UW RECHTEN

U hebt het recht uw persoonsgegevens

 • in te zien
 • te corrigeren
 • te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
 • te beperken
 • te verplaatsen

U kunt uw persoonsgegevens inzien en corrigeren via uw Mijn Menu op www.bibliotheekgulpen-wittem.nl of in de Bibliotheek Wise App (te downloaden via uw appstore).

Opdracht tot het laten verwijderen, beperken of verplaatsen van uw gegevens kunt u geven via info@bibliotheekgulpen-wittem.nl. Bibliotheek Gulpen-Wittem zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

5. BEWAARTERMIJN

Bibliotheek Gulpen-Wittem zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist.

6. DELEN PERSOONSGEGEVENS

Bibliotheek Gulpen-Wittem zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluit Bibliotheek Gulpen-Wittem verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Bibliotheek Gulpen-Wittem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. CONTACTGEGEVENS BIBLIOTHEEK GULPEN-WITTEM

Adres:   Willem Vliegenstraat 4, 6271 DA Gulpen,

Tel:        043-4506220,

E-mail: info@bibliotheekgulpen-wittem.nl

8. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Bibliotheek Gulpen-Wittem gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt.

Voor het verzamelen van anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website gebruikt deze Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

9. INFORMATIE

Klik hier voor de uitgebreide privacyverklaring van Bibliotheek Gulpen-Wittem (pdf-bestand)